МОДЕЛИ НАСТАВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

У складу са Стручним упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја, школа је дефинисаламоделе рада за почетак школске године.

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА

Поштујући меру која се односи на прописан број ученика који истовремено прате наставу и бораве у истој учионици, одељења ће бити подељена у две групе. Прва група у сваком одељењу чиниће смену А, а друга група смену Б.

Свако одељење радиће у једној учионици тако да ће се за потребе разредне наставе користити и кабинети за предметну наставу. Учитељи и одељењске старешине обавестиће ученике и родитеље о подели и распореду ученика по учионицама.

ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА РАЗРЕДНА НАСТАВА –ОСНОВНИ МОДЕЛ

Ученици имају организовану наставу у школи сваког дана у две смене А и Б. Настава у смени А почиње у 8 , у смени Б у 11 часова. Групе (смене) А и Б мењају смене на недељном нивоу. Ученици првих разреда имаће по три часа у септембру месецу.

Дезинфекције просторија обављаће се у терминима 10:25 - 10:45 и 12:50 - 13:10.

ЗА УЧЕНИКЕ 5. - 8. РАЗРЕДА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА -КОМБИНОВАНИ МОДЕЛ

Ученици имају један дан непосредне наставе и један дан наставе на даљину. .

Настава у школи за ученике од 5. до 8. разреда биће организована у термину поподневне смене и то од 14 часова.

Смена А једне недеље иде у школу понедељком, средом и петком, а смена Б уторком и четвртком, а наредне недеље се ротирају. Када нису на непосредној настави (у школи), ученици прате наставу на даљину (часови на РТС-у, комуникација са наставницима путем платформе). Сви ученици су у обавези да за било коју врсту провере, одговарања, оцењивања дођу у школу.

Дезинфекције просторија обавиће се у термину17:35 - 17:55.

ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ПРАТЕ НАСТАВУ НА ДАЉИНУ

Настава на даљину омогућена је за ученикечији су се родитељи определили за овај вид учења.

Ученици прате часове на РТС-у и комуницирају са наставницима путем платформе. Сви ученици су у обавези да за било коју врсту провере, одговарања, оцењивања дођу у школу.

<