ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ

Град Београда упутио је јавни позив за доделу бесповратних новчаних средстава за уџбенике за српски језик, математику, свет око нас и страни језик за ученике првог и другог разреда.

Рок за пријављивање на јавни позив је од 20 августа 2021 до 30 сптембра 2021 године.

Образац пријаве, Упутство за попуњавање пријаве са списком тражених прилога и Обавештење/Изјава о обради података о личности преузимаће се почев од 20 августа 2021 године на сајту Фондације за младе таленте града Београда, на адреси: www.fondzamladebeograd.rs, у рубрици „Конкурси/Јавни позиви“ или на сајту града Београда Градске управе града Београда на адреси: www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи,конкурси и тендери“.

Oбавештења се могу добити на тел. (011) 321-6246 или путем електронске поште на адресу fondzamlade@beograd.gov.rs .

Право да се пријаве на јавни позив за доделу бесповратних новчаних средстава имају родитељи или старатељи деце која су уписана у први и други разред за школску 2021/2022. годину. Право на пријаву немају родитељи ученика који су добили бесплатне уџбенике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

<