МОДЕЛИ НАСТАВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

МОДЕЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОД 1. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ

Настава се организује за све ученике у одељењу истовремено према усвојеном распореду. Наставни час траје 45 минута.

Свако одељење има своју учионицу тако да током малих одмора нема промене учионице/кабинета, осим када је то неопходно због специфичности наставних предмета и коришћења одређене опреме и наставних средстава.

Школа ће при организацији и спровођењу наставе спроводити мере стратегије ублажавања ризика и у потпуности ће се придржавати актуелних препорука и мера надлежних институција и органа.

Модел организације образовно-васпитног рада утврђује се на основу „Индикатора и граничних вредности за процену ризика од преношења SARS-CoV-2 вируса у популацији“ које је припремио Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“.

Свака евентуална наредна промена организације рада вршиће се на основу одлука Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, а који чине представници Министарства просвете, Министарства здравља и Института.

<