ЕКО КОНФЕРЕНЦИЈА

Милена Радић, еколошки координатор наше школе, учествовала је на годишњој еко -

конференцији одржаној у Владимирцима. Тема конференције, која је окупила еко-

координаторе из целе Србије, била је "Безбедност воде и санитација".

Домаћин манифестације, која је део међународног програма Еко-школе, била је Предшколска

установа „Сунцокрети“.

<