РАДУЈМО СЕ ЗАЈЕДНО

Наша школа била је део велике акције "Радујмо се заједно" коју организује Спортски савез

особа са инвалидитетом Београда.


У циљу оснаживања школа за унапређивање инклузивне образовне праксе, одржане су

радионице за ученике трећег, шестог и осмог разреда. Ученици су играли седећу одбојку,

гоалбал и прелазили полигоне са имитацијом неке инвалидности (завезаних очију, са тегом на

једној нози и руци, запушених ушију а са вербалним упуством). Вршњачка подршка показала

се од непроцењиве вредности за прихватање, укљученост и учење сваког детета, а посебно

деце из осетљивих група.


Главни циљеви овог програма су: промоција заједништва и равноправности, подстицај

физичке активности код деце и младих са инвалидитетом, као и повећање броја особа са

инвалидитетом које се редовно баве физичком активношћу.


Акција се одвија под покровитељством Министарства за људска и мањинска права и

друштвени дијалог, града Београда и уз подршку Секретаријата за образовање и дечију

заштиту. Испред наше школе у ораганизацији су учествовали Иван Ђукић и Ђорђе Жигић,

наставници физичког и здравственог васпитања.

<