EU CODE WEEK 2021

Одељење 3.5 са учитељицом Миленом Радић учествовало је у „ЕУ недељи програмирања“.


„ЕУ недеља програмирања“ одржава се сваке године са идејом да се програмирање учини

видљивијим и доступнијим, да се покаже младима, одраслима и старијим особама како могу

да реализују идеје помоћу кодова, да се демистификује програмирање и окупе мотивисани

људи да уче заједно.


Европска комисија подржава акцију као део стратегије за Јединствено дигитално тржиште и то

у оквиру Акционог плана за дигитално образовање.

<