ПОЧЕТАК II ПОЛУГОДИШТА

Друго полугодиште школске 2021/22.године почиње у понедељак 24. јануара. Ученици млађих разреда наставу ће похађати непосредно у школи у целом саставу одељења. Ученици старијих разреда имаће комбиновани модел наставе - одељење је подељено у две групе (А и Б) које се смењују по систему дан непосредне наставе, дан наставе на даљину.

Часови за све ученике трају 45 минута.


У понедељак 24. јануара у 8 сати почиње непосредна настава за све ученике првог, другог, трећег разреда и ученике група А петог и седмог разреда.

Од 14 сати на непосредној настави биће сви ученици четвртог разреда као и групе А шестог и осмог разреда

Ученици из група Б старијих разреда тог дана су обавези да прате наставне материјале које наставници поставе на платформи Google Classroom.

Ученици ће пратити непосредну наставу у учионици у којој су били у току првог полугодишта.

Током боравка у школи, од момента уласка у школско двориште до напуштања школског дворишта обавезна је употреба заштитних маски за све актере образовања!


За ученике оболеле од COVIDа-19, изолација траје 7 дана. По истеку тог периода дете се враћа у школу и доноси потврду лекара педијатра да је способно да се врати у колектив. Обавеза родитеља је да одмах обавести одељењског старешину уколико ученик не долази на наставу.

Ученик не долази на наставу и уколико је неко од чланова породице оболео од COVIDа-19 и то у трајању од 5 дана од дана контакта са оболелим. О томе родитељ такође одмах обавештава одељењског старешину док ученик остаје у кућној самоизолацији. По повратку у школу није потребна лекарска потврда али је неопходна примена појачаних мера заштите тог ученика.

<