УПИС БУДУЋИХ ПРВАКА КОЈИ ЖИВЕ ВАН ПОДРУЧЈА НАШЕ ШКОЛЕ

У први разред школске 2022/23. године могу се уписати и деца која територијално не

припадају нашој школи. Родитељ треба да поднесе молбу за упис секретару школе до

1 марта 2022 године.


Упис деце у први разред основне школе за школску 2022/2023. годину, обавиће се у

периоду од 1. априла до 31 маја 2022 године. Све потребне информације биће

благовремено објављене на сајту школе.


У ОШ „Филип Кљајић Фића“ уписују се деца која имају пребивалиште на подручју

школе које обухвата следеће улице:

* БОГОЉУБА ЧУКИЋА

* ВАЉЕВСКА

* ИВИЦЕ ДЕВЧИЋА

* ЈАНА КОЛАРА

* КИЈЕВСКА

* ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ

* ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ 2 РЕД

* МЕРДАРСКА

* МИРКА ПОШТИЋА

* НИКОЛЕ ВУЧЕТЕ

* ОРФЕЛИНОВА

* ОСИЈЕЧКА

* РАЈКА ОД РАСИНЕ

* СТЕВАНА БРАКУСА

* СТЕВАНА ЂУРЂЕВИЋА-ТРОШАРИНЦА

* СТРАШКА ПИНЏУРА

* ТОШЕ ЈОВАНОВИЋА

* ЧАМЏИЈИНА

* ЧУКАРИЧКА

* ЕНДИЈА ВОРХОЛА

* МЛАДЕНА МИТРИЋА од броја 12

* СТРУГАРСКА непарна страна

* НИКОЛАЈА ГОГОЉА од броја 19 (непарна страна) и од броја 38 (парна страна)

* ЉЕШКА од броја 92 (парна страна) и од броја 57 (непарна страна)

* ПОЖЕШКА од броја 90 (парна страна) и од броја 77 (непарна страна)

* ОБАЛСКИХ РАДНИКА од броја 16

* БЛАГОЈА ПАРОВИЋА до броја 66 (парна страна) и до броја 35 (непарна страна)

* БЕОГРАДСКОГ БАТАЉОНА до броја 4 (парна страна) и до броја 11 (непарна

страна)

<