ПОЧЕТАК ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА

У понедељак 23. јануара наставља се школска година. У 8 сати почиње настава за ученике првог, другог, четвртог, шестог и осмог разреда

Од 14 сати на настави биће ученици. трећег, петог и седмог разреда.

Петак 27. јануар је ненаставни дан предвиђен за прославу школске славе Свети Сава.

<