ЗАВРШЕТAК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Влада Србије усвојила је Закључак којим се друго полугодиште школске 2022/23. године за све ученике основних и средњих школа у Србији завршава 6. јуна.

Школа утврђује предлог закључних оцена на крају школске године најкасније до 6. јуна 2023. године, о чему благовремено обавештава ученике и њихове родитеље, односно друге законске заступнике.

Приликом утврђивања предлога закључних оцена, посебна пажња посвећује се одредбама које се односе на могућност предлагања закључне оцене у случајевима када је ученик оцењен мање пута од прописаног.

Сваком ученику који није задовољан предлогом закључне оцене, школа ће обезбедити услове да ту оцену и поправи уколико покаже резултат који је основа за поправљање оцена.

Продужени боравак организује се и даље, односно до 20. јуна 2023. године у периоду 7:30 – 15:30.

Све активности које се односе на организацију и реализацију завршног испита за ученике осмог разреда спроводе се у складу са годишњим планом.

<